top of page
וֶרקור

וֶרקור

שתיקת הים

וֶרקור (ז'אן ברולר 1991-1902), מאייר במקצועו שהסב את מכחולו לעט, נמנה עם הסופרים החשובים שקמו בצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה והיה מעמודי התווך של החיים האינטלקטואלים בצרפת, לצדם של קאמי וסארטר בשנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים. כתיבתו נקייה וחסכונית והיא עדות לספרות מגויסת שאינה בגדר תעמולה כי אם תביעה מן הקורא להתמודד עם שאלת אחריותו בעת מלחמה.

עוד על היוצר.ת

ספרים קשורים

bottom of page