top of page
נחום טבת

נחום טבת

נחום טבת נולד ב-4 ביוני 1946 בקיבוץ מסילות. הוא פסל ומורה ישראלי לאמנות. טבת כיהן כפרופסור באקדמיה "בצלאל" לאמנות בירושלים שם הקים וניהל את המסלול ללימודי המשך (החל משנת 2001) ואת התוכנית לתואר שני. הוא פרש מהוראה ב־2013.

נחום טבת היה הקיצוני שבין האמנים המינימליסטים הישראלים במחצית שנות השבעים. הוא תפס את היצירה (פיסול בדרך כלל) כתהליך אמפירי, המבוסס על מערכת "הימנעויות" תוך כדי הפשטה מצמצמת (רדוקציוניסטית). מטרת תהליך היצירה הייתה העברת "מהות" המדיום הפלסטי. מה שחשוב היא נוכחותו והדרכים להבלטתו. כל יצירה שלו הייתה מערכת סגורה בעלת הגיון פנימי שאיפשר הצדקות פנימיות לכל פעולה. יצירותיו בדקו את מידת הצמצום האפשרית תוך כדי שמירת המוצר בתחומי הגדרות האמנות הפלסטית. לפחות שתי תכונות של יצירות אלו גורמות להן לשבות את כללי המשחק של המינימליזם ההיסטורי: א. יש בהן ממד פיוטי, אנושי ולירי שנובע מאופן הנגיעה בצבע, מיחסי גומלין "רגישים" בין קו רשום וקו מנוסר למשל, ומתחושת העשייה האנושית (רישום, ניסור וכיוצא באלה) המגולמת בעבודות. ערך מוסף פיוטי זה קיים בעבודות כאילו כלאחר יד, במקרה, כתוצר לוואי של העשייה. ב. חלק מעבודות אלו של טבת נראות כחפצים שימושיים: שולחנות, מיטות, לוחות עץ שנוסרו לשם שימוש ונזנחו באחד משלבי העשייה.

נחום טבת הוא מבכירי האמנים הפועלים בזירת האמנות המקומית והבינלאומית. הוא זכה בפרסים רבים על יצירתו והציג שורה ארוכה של תערוכות יחיד בארץ, באירופה ובארה"ב.

ספרים קשורים

bottom of page