top of page
מיכאל יעקובסון

מיכאל יעקובסון

אדריכל וגאוגרף

מיכאל יעקובסון הוא אדריכל וגיאוגרף, זוכה פרס רכטר לאדריכל צעיר (2014) ואות יקיר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע (2021). לצד עבודתו בפרקטיקה התכנונית, כותב על אדריכלות ותכנון במגוון כתבי-עת ופרסומים בארץ ובחו"ל, בראשם האתר "חלון אחורי" (מאז 2009).
בין הספרים שפרסם: אדריכל בקיבוץ (עורך, 2024), סעודה אחרונה בקיבוץ – האדריכלות הברוטליסטית של ארנונה אקסלרוד (בשיתוף צבי אלחייני, 2022), מקום אדריכל, אמן – שילוב אמנות באדריכלות ישראל (2022), אחרי המודרניזם – האדריכלות של משה לופנפלד וגיורא גמרמן (בשיתוף צבי אלחייני, 2021), האדריכלות של נדלר-נדלר-ביקסון-גיל, 1946–2010 (בשיתוף צבי אלחייני, 2016), שכונה-מדינה ( בשיתוף טלי חתוקה ואחרים, 2013).

ספרים קשורים

bottom of page