top of page
תלמה אדמון

תלמה אדמון

תלמה אדמון, ילידת קיבוץ פלמחים, מתגוררת במושב שדמה. כותבת מאז שהומצאו הנייר והעיפרון. הייתה כתבת מוספים במעריב וערכה את המוסף לספרות בעיתון. ערכה ותרגמה ספרים בהוצאות שונות. ספריה: נועה כבר גרה כאן, צריף עף ברוח, אגמים, מכתבים לעמוס, אלה של החתולים, שלי בוחרת מתנה, המון דודות, בוקר ראשון באירופה, בלגור.

ספרים קשורים

bottom of page